Ceremonie

Hoe verloopt een ceremonie

In POLDERBOS verloopt een ceremonie zo veel mogelijk volgens de wensen van de overledene of de familie. De ceremonie vindt meestal plaats na de crematie in de aanwezigheid van de urne.

Meteen na de ceremonie kan de uitstrooiing van de as of de bijzetting of begraving van de urne gebeuren. Een ceremonie kan ook gehouden worden voor de crematie, rond de kist van de overledene.

Men kan ook een ceremonie houden zonder een crematie. Hier volgt dan na de dienst een bijzetting van de kist op een begraafplaats.

De nabestaanden kunnen de inhoud en het verloop van een ceremonie volledig zelf invullen of in nauw overleg met de uitvaartondernemers.

Zo kan u samen bepalen wie er zal spreken, welke muziek zal worden afgespeeld en of er al dan niet foto’s en videobeelden zullen worden getoond.

Iedereen kan bij Polderbos terecht in een omgeving die openstaat voor elke levensvisie en geloofsovertuiging.

Voor de organisatie van uw ceremonie kunt u afspreken met uw uitvaartondernemer of een medewerker van Polderbos.