Polderbos is ook meer

Polderbos is ook meer

Naast een crematorium willen we meer zijn: een kwaliteitsvolle dienstverlening in een bijzonder architecturaal gebouw maar ook een plaats voor beleving van cultuur.

POLDERBOS stelt dan ook graag zijn zalen ter beschikking voor voordrachten, lezingen, symposia en passende muzikale optredens.

Meer info: info@polderbos.be

Het logo

In dit gestileerde lijnenspel verwijzen de op en neer gaande zuilen en de klimmende en dalende daklijn enerzijds naar de herkenbare architectuur van het gebouw en anderzijds naar de up en downs in het leven van de mens van wie afscheid wordt genomen.

De horizontale grondlijn verwijst naar de dood en de terugkeer naar de aarde. De zon aan de hemel daarentegen verwijst naar de hoop, het (verder)leven en de warme, vurige herinnering aan de overledene

Gebouw & landschap

OFFICE kgdvs won in 2014 in samenwerking met Richard Venlet en Bureau Bas Smets de Open Oproep voor de bouw van een nieuw Crematorium in Oostende, in opdracht van intercommunale OVCO “POLDERBOS “.

Het gebouw maakt deel uit van een groter landschapsontwerp, dat verschillende elementen op een delicate en serene manier inpast in de prachtige polderomgeving van Oostende.

Het gebouw vormt slechts één van de verschillende componenten binnen dit ritueel landschap. Gebouw en landschap worden samen ingezet om het volledige crematie-ritueel vorm te geven.

Het crematorium wordt een belangrijk publiek gebouw. Er heerst echter een ambigue relatie tussen de technische inhoud van het gebouw en zijn ceremoniële karakter. Om dit te overwinnen werd het gebouw ontworpen als één volume, waarvan het dak de hoofdrol speelt. Het dak is i.s.m. Richard Venlet als een ‘nature morte’ ontworpen met de intentie om zijn bijzondere inhoud vormelijk te vertalen.

Onder het hellende dak vindt men een mix van publieke en ceremoniële ruimtes, maar ook administratieve en technische functies over één niveau. Het dak wordt gekenmerkt door een compositie van daklichten en abstracte vormen, die zowel beantwoorden aan de technische als symbolische vereisten van de onderliggende ruimtes.

De verschillende ruimtes onder het dak worden georganiseerd in langse stroken van verschillende breedtes, in perspectief verdergezet en benadrukt door de bomenrijen van het landschapsontwerp. 

Ontvangstruimte, wachtruimtes en twee centraal gelegen ceremonieruimtes worden afgewisseld door smallere stroken met ondersteunende functies en passages. De ontvangstruimte bevindt zicht onder het laagste punt van het gebouw als meest intieme ruimte voor het toekomen. De ovenruimte en technische lokalen bevinden zich onder het hoogste dakpunt.

De relatie tussen deze ruimtes en het omliggende landschap is indirect en wordt gefilterd door een ontdubbelde gevel van glas en geperforeerde panelen waardoor een discrete en serene sfeer ontstaat in de ceremonieruimtes.

De verdraaiing tussen de langse ruimtes en het dakvlak zorgt voor een reeks overdekte buitenruimtes van verschillende hoogtes, begrensd door een colonnade van ronde kolommen.

Wat vooraf ging

1. Oprichting

De akte voor de oprichting van de Opdrachthoudende vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende wordt verleden op maandag 05 december 2011 om 17.00 uur.

De statuten worden neergelegd op 05 april 2012 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 18 april 2012 onder nummer 12075970 met ondernemingsnummer Be0845.064.493

In 2013 wordt overgegaan tot het organiseren van een openbare oproep voor de studieopdracht voor de bouw van een nieuw crematorium op de voormalige site van de steenbakkerij De Keignaert aan de Grintweg.

In 2014 werd de studieopdracht voor de bouw van het crematorium via de procedure van Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester toegekend aan het architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen.

2. De eerste spadesteek

De bouw van het nieuwe crematorium is een feit. Dit wordt mee mogelijk gemaakt door de inzet en de medewerking aan dit project waarbij de steden Oostende en Oudenburg alsook de gemeenten Bredene en Middelkerke nauw zijn betrokken.

De eerste spadesteek van de nieuwbouw van het crematorium POLDERBOS en ritueel landschap vond plaats op maandag 05 februari 2018.

3. We zijn er klaar voor

Op 9 maart 2021 voerde POLDERBOS haar eerste technische crematies uit. Het opstarten van de afscheidsceremonies start eind april 2021

Raad van bestuur

Danick Minne

Oostende – voorzitter

Sandra Van den Bossche

Middelkerke – ondervoorzitter

Kristien Van Mullem

Bredene

Erwin Feys

Bredene

Katrien Goemaere

Middelkerke

Franky Annys

Middelkerke

Anthony Goethaels

Middelkerke

Gudrun De Vlam

Oudenburg

Tahira Malik

Oudenburg

Roland Blomme

Oudenburg

Bart Plasschaert

Oostende

Hina bhatti

Oostende

Steven Nagels

Oostende

Sandra Demuynck

Oostende

Kristof Cornelis

Oostende

Nancy Bourgoignie

Oostende

Nancy Moyaert

Oostende

Johan Seynaeve

Directeur

Algemene Vergaderingen

Via onderstaande knop kan je alle Algemene Vergaderingen raadplegen.